બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
શ્રી આર. કે. મહેતા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-2428822
શ્રી એન.ડી.ગોવાણીઅધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટadl-collecot-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-2427756