બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
District Collector શ્રી ગૌરાંગ મકવાણા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-24288220278-2428019
આરએસી અને એડીએમ શ્રી ઉમેશ વ્યાસઅધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટadl-collecot-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર0278-24277560278-2427756

પ્રાંત અધિકારી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
kks શ્રી કે કે સોલંંકીSDM Palitanasdm-pali-bav[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત કચેરી, પાલીતાણા જિલ્લો : ભાવનગર02848-24335002848-243350
એસડીએમ તલાજા ડો. રાજેન્દ્ર પટેલપ્રાંત અધિકારી, તળાજાsdm-talaja[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત અધિકારી ની કચેરી, તળાજા, જિલ્લો: ભાવનગર02842-22226002842-222260