બંધ કરો

પ્રવાસન સ્થાનો

ફિલ્ટર:
બ્લેક બક ફોરેસ્ટ
વેળાવદર કાળીયાર નેશનલ પાર્ક

ભાવનગર શહેર થી ૪૨ કીલોમીટર દુર, ભાલ વિસ્તારમાં આવેલ  વેળાવદર નેશનલ પાર્ક ની સ્થાપના  ૧૯૭૬મા થઇ હતી.  આ નેશનલ પાર્ક…

જૈન દેરાસર
પાલીતાણા જૈન દેરાસર

ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલ પાલીતાણા શહેરમાં શેત્રુંજય પર્વત ઉપર જૈન ધર્મના દેરાસરો/મંદીરો આવેલ છે. આ પાલીતાણા શહેર વર્ષો પહેલા પદલીપ્તપુરના નામે…