બંધ કરો

જિલ્લા વિષે

ભાવનગર જીલ્લો ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં 21° 50″ ઉત્તર અક્ષાંશ અને 71° 85″ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે સ્થિત છે. ઉત્તરમાં અમદાવાદ અને બોટાદ  જીલ્લો છે  અને પશ્ચિમમાં અમરેલી જીલ્લો આવેલ છે.

ભાવનગર શહેર ભાવનગર જિલ્લા નું મુખ્ય મથક છે. આ શહેર ની સ્થાપના ૧૭૨૪ માં મહારાજા શ્રી ભાવસિંહજી ગોહીલ દ્વારા કરવામાં આવે હતી. આ રજવાડા નું શહેર ૧૯૪૮ માં અખંડ ભારત સાથે ભેળવવામાં આવ્યું હતુ.

ભાવનગર ભાવનગર જીલ્લાના વહીવટી મથક છે. ભાવનગર રાજ્યની રાજધાની ગાંધીનગરથી 198 કિ.મી. અને ખંભાતની ખાડીના પશ્ચિમમાં આવેલું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું શિપ-બ્રેકિંગ યાર્ડ, 50 કિલોમીટર દૂર આવેલ અલાંગ સાથેના ઘણા મોટા અને નાના કદના ઉદ્યોગો સાથે તે વેપાર માટે હંમેશાં એક મહત્વપૂર્ણ શહેર રહ્યું છે. ભાવનગર પ્રખ્યાત ગુજરાતી નાસ્તાની ‘ગાંઠિયા’ ના તેના સંસ્કરણ માટે પ્રસિદ્ધ છે